Spory właścicielskie

www.ptasiaostoja.pl

Dużym problemem związanym z nieruchomościami bywają spory pomiędzy kilkoma właścicielami przypisanymi do tego samego terenu lub obiektu. Takich sytuacji jest bardzo wiele i często stanowią one źródło poważnych komplikacji. Jeśli pojawi się nabywca zainteresowany daną nieruchomością, negocjacje mogą co rusz tkwić w martwym punkcie, bo przy braku jednomyślności właścicieli, transakcja nie ma żadnych szans powodzenia.

To spore wyzwanie, dlatego często w takich sytuacjach do gry wchodzą specjalnie przygotowani mediatorzy. Czasami spór właścicielski ma też inny charakter. Bywa, że do tej samej nieruchomości swoich praw dochodzi kilka osób lub podmiotów.

Każdy ma w ręku jakieś argumenty, chociażby związane z posiadanymi dokumentami, zapisami testamentowymi i tak dalej. Rozwiązanie takich konfliktów, mających nierzadko rodzinne podłoże, bywa bardzo trudne. Sprzedaż nieruchomości z takimi obciążeniami często okazuje się niewykonalna, na czym w gruncie rzeczy tracą wszyscy bez wyjątku.

Realia życia są jednak takie, a nie inne.

Sona