Rzeczoznawca majątkowy – czym się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy to kolejny zawód – obok zarządcy i pośrednika – związany z nieruchomościami. Na czym polega jego praca? Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest przede wszystkim określanie wartości danej nieruchomości. Ma on także prawo wycenić wszelkie maszyny i urządzenia trwale związane z budynkiem.

Rzeczoznawca może określić także wysokość szkód bądź nakładów, jakich wymaga nieruchomość. W celu efektywnego wykonywania swojej pracy rzeczoznawca może żądać od sądów i organów państwa udostępnienia mu odpowiednich dokumentów, których lista określona jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wybór metody i techniki wyceni nieruchomości zależy wyłącznie od rzeczoznawcy.

Musi on jednak w swojej pracy kierować się etyką zawodową, obowiązującymi standardami oraz wykonywać obowiązki w sposób nienależny i obiektywny. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym trzeba posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz zdać egzamin. Uprawnienie do wykonywania zawodu nadaje kandydatom Minister Infrastruktury.

www.sp225.waw.pl