Pułapka alienacji

Przyczyn złego samopoczucia jest bardzo wiele. Kluczowe znaczenie może mieć tu zdrowie w wymiarze fizycznym, ale także nasze indywidualne uwarunkowania psychiczne.

Ludzie nieśmiali i mający problemy z nawiązywaniem nowych relacji są narażeni na popadanie w alienację. Proces wyobcowania przybiera czasami skrajne, groźne dla naszej psychiki formy.

Człowiek wyalienowany wycofuje się z życia towarzyskiego, a czasami również rodzinnego. Nie utrzymuje kontaktów z innymi osobami, rekompensując to sobie aktywnością w internecie i uciekając na przykład w świat fantazji – książek, gier komputerowych, filmów.

Alienacja miewa różne postaci i jej kształt zależy tak naprawdę od charakteru danej jednostki. Z czasem może ona ciążyć osobie, która jej doświadcza, bo dojdzie ona do wniosku, że jej życie wcale nie jest dobre i uporządkowane.

Ten wniosek może stanowić punkt wyjścia do zmian i wyjścia do ludzi, co poprawi samopoczucie i otworzy nowe perspektywy towarzyskie. Być może w skrajnych przypadkach niezbędna będzie pomoc terapeuty.

www.srodkinachwasty.com.pl