Podatek od nieruchomości

Jak wszyscy wiemy, Polska zalicza się do państw, w których nie brakuje wszelkiego rodzaju podatków oraz danin. Są wśród nich zarówno takie, które kierujemy bezpośrednio do budżetu centralnego, jak i rozmaite podatki lokalne, które zasilają pulę budżetową samorządu lub jedynie przez niego pobierane, a następnie przekazywane organom centralnym. Jednym z podatków o charakterze lokalnym jest podatek od nieruchomości. Płaci się go od posiadanych gruntów, ale także obiektów budowlanych, które się na takim gruncie znalazły.

Płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wszystko zależy od tego, kto jest formalnym właścicielem danego terenu lub obiektu. Ustawa, która szczegółowo reguluje kwestie związane z podatkiem od nieruchomości, powstała w 1991 roku. Na ten moment objęte podatkiem są grunty, budynki oraz ich części, a także budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą.

Ustawa wymienia okoliczności, w ramach których w grę wchodzą zwolnienia z uiszczania tego podatku.

gotowepodklucz.pl