Odpowiedzialność zawodowa zarządcy

Choć od początku 2014 roku, zarządca nieruchomości nie musi posiadać licencji, cały czas ponosi on odpowiedzialność zawodową. Co to pojęcie właściwie oznacza? Oznacza to, że osoba, której powierzyliśmy zarządzanie naszą nieruchomością ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w ramach zadań zawodowych.

Dlatego też każdy zarządca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, aby w razie popełnienia błędu, wspólnota bądź właściciel mógł liczyć na odszkodowanie. Aby ewentualnie dochodzenie należności wypadło bezproblemowo, wszystko powinno zostać dokładnie spisane w umowie o zarządzanie.

Koniecznym jest umieszczenie w niej kar wynikających z błędnego zarządzania nieruchomością. Należy również pamiętać, że nie każdy z nas jest uprawniony do wszczęcia postępowania przeciwko zarządcy.

Jeśli chodzi o dużą wspólnotę, może zrobić to jedynie zarząd. Kara jaką może dostać zarządca, gdy zarzuty zostaną potwierdzone to: upomnienie, nagana lub nawet pozbawienie możliwości wykonywania zawodu.

mieszkania w stanie perwotnym deweloper Plewiska pod Poznaniem buduje Jandach