Kim jest zarządca nieruchomości?

www.lambda.bydgoszcz.pl

Zarządca nieruchomości to, w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoba fizyczna, która prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomością. Może to wykonywać na dwa sposoby: być pracownikiem najemnym zatrudnionym przez właściciela budynku lub posiadać własną działalność gospodarczą.

Do końca 2013 roku każda osoba, która chciała pracować jako zarządca nieruchomości musiała posiadać odpowiednią licencję. Dziś po wejściu w życie, tzw.

ustawy de regulacyjnej, wymóg ten został zniesiony. Praca zarządcy nieruchomości polega głównie na analizowaniu wszelkich zdarzeń i sytuacji dotyczącej nieruchomości.

Na podstawie zdobytej wiedzy zarządca podejmuje decyzje, dzięki którym nieruchomość pozostaje w dobrym stanie. Jeśli budynek przynosi zyski, zazwyczaj korzysta na tym cała mieszkająca w nim społeczność m.

in. dzięki modernizacji nieruchomości i przeprowadzanie koniecznych remontów.

Zarządcy nieruchomości, podobnie jak wiele innych zawodów w Polsce, posiadają swoje własne związki zawodowe.