Czym są nieruchomości?

Na stronie - projekty domów nowoczesnych

To termin, z którym dość często się spotykamy, ale może warto powiedzieć, czym tak de facto są nieruchomości, o których tyle się mówi. Generalnie chodzi o przeciwieństwo majątku ruchomego, czyli wszystko to, co jest trwale związane z gruntem. Najczęściej pod pojęciem nieruchomości rozumie się wszelkiego rodzaju zabudowania – zarówno te o charakterze gospodarczym, jak i mieszkalnym. Każdy budynek, który powstał, zalicza się do kategorii nieruchomości, lecz to wciąż nie wyczerpuje całej definicji.

W praktyce jako nieruchomości traktuje się również lokale będące ich składowymi częściami. Jeśli więc kupujemy na własność mieszkanie, to stajemy się w pewnym sensie udziałowcem kompletnej nieruchomości jaką stanowi budynek mieszkalny. Ponieważ nasze mieszkanie nie przemieszcza się, to zalicza się je w poczet majątku nieruchomego. W zasadzie od zawsze nieruchomości jako takie stanowią jeden z najbardziej pokupnych towarów na rynku, cechujący się znaczną wartością oraz mającym bardzo duże znaczenie z punktu widzenia gospodarki.

Komorniki domy na kredyt Komorniki Deweloper Komorniki, domy i mieszkania w Komornikach